فرآورده های نسوزآذر

فرآورده های نسوزآذر


محصولات / خدمات

منیزیت دانه بندی -

منیزیت دانه بندی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آهک صنعتی -

آهک صنعتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شاموت دانه بندی -

شاموت دانه بندی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دولومیت کلسینه -

دولومیت کلسینه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ملات شاموتی -

ملات شاموتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آجرهای صفحه کشویی - اسلاید گیت

آجرهای صفحه کشویی

مدل : اسلاید گیت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ملات منیزیتی -

ملات منیزیتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آجر دولومیتی -

آجر دولومیتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آجر نسوز - A40A

آجر نسوز

مدل : A40A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ملات آلومینایی - AZARCAST-50

ملات آلومینایی

مدل : AZARCAST-50

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دولومیت - AZARDOC-5

دولومیت

مدل : AZARDOC-5

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :فرشاد سلیمانی فرد
وب سایت :http://www.azarref.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983152578552
نمابر :+983152578136
آدرس: اصفهان، جنب کارخانه ذوب آهن اصفهان

ارسال پیامبه بالا بروید